Dilemma

Na mijn drie dagen inval in december was ik er klaar mee. De reden? In maart vroeg ik mij af wanneer de uitbetaling zou komen. Die kwam nog niet, omdat ik eerst een nieuwe V.O.G. moest aanvragen, omdat de vorige maar een half jaar geldig was en nu verlopen.

Na 45 jaar voor de klas te hebben gestaan moest ik voor de tweede keer een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. De eerste keer was vrijwel direct na mijn ( vervroegde ) pensioenering toen ik een paar dagen inviel. Een belachelijk iets, vond ik, maar vooruit. Ik moest hem zelf betalen, het geld zou ik terugkrijgen. Ook zoiets raars, maar goed. 

In december ingevallen, in maart eerst een V.O.G. aanvragen dus. Zelf betalen, het geld zou ik terugkrijgen.  Maar dan moest ik wel eerst een declaratieformulier invullen. Okee, gedaan en opgestuurd. Nee, mevrouw Heuser, er moet wel een bewijs van betaling bij, hoor. Wel potdomme, jullie hebben die V.O.G. toch al, die heb ik heus niet gratis gekregen.  Okee, een afschrift van mijn betaling opgestuurd. En ja, hoor, een maand later kwam de uitbetaling. Jippie! Maar meteen dacht ik, bekijk het de volgende keer maar lekker met je zootje.

Nu kwam van de week de noodkreet van de locatieleider van mijn school met de vraag of ik mogelijkheden zag om twee dagen in de week in te vallen, tot aan de grote vakantie. De andere optie zou zijn om de kleuters twee dagen in de week naar huis te sturen, omdat er een gigantisch tekort aan leerkrachten is, en met name voor de kleutergroepen.  In eerste instantie dacht ik, jammer, maar helaas. In tweede instantie dacht ik, och help, lieve kindjes toch! In derde instantie dacht ik, wat gaat er daar mis op mijn oude school dat iedereen daar wegloopt? En toen dacht ik weer, ach arme kinderen, ach arme ouders!  

Inmiddels heb ik mijn dagen gevuld met allerhande activiteiten die soms vast, soms schuifbaar zijn, maar allemaal leuk.  Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om mijn oude school( is het nog wel mijn school zoals toen ik afscheid nam?) zo in de problemen te laten zitten. Aan de andere kant, ik kan in mijn eentje niet het hele onderwijs redden; ik kreeg ook al een aanbieding van een andere school om te komen invallen tot aan de grote vakantie. En er kampen nog veel meer scholen met tekorten....

Ik heb nog een weekend om erover na te denken.... moeilijk, moeilijk!