Taal

Max is een allemansvriend. Als je met hem dolt is hij gek op je, zonder twijfel. En zolang je dat blijft doen ben je zijn vriend. En als je zijn vriend bent dan zal hij je benaderen als een echte vriend :hartelijk.

In de familie heeft Max er een vriendin en een vriend bij. Een tante en een oom in feite, al horen die twee niet bij elkaar, maar dat doet er nu niks toe.De tante kent hij al wat langer;  zij  en Max hadden al eerder vriendschap gesloten. Maar sinds kort is er een oom bij. Een oom die net als Max zelf nog geen woord Nederlands kan spreken. Nou ja, een paar, ook net als Max. En het leuke is dat dat gewoon geen ruk uitmaakt. Ze begrijpen elkaar ook zonder gesproken woord.